Upravljanje lancima snabdevanja u uslovima krize (na srpskom jeziku)

Moderatori:

Nikola Todorović

Direktor avio, brodskog i želežničkog transporta
Milšped Group

 

doc. dr Biljana Cvetić

Fakultet organizacionih nauka Univerzitet u Beogradu
Katedra za računarsku integrisanu proizvodnju i logistiku

 

Tema: Panel pod nazivom “Upravljanje lancima snabdevanja u uslovima krize” je osmišljen da pokaže sve veći značaj lanaca snabdevanja na ekonomiju i svakodnevni život, kao i da pojasni trenutne probleme u održivosti lanaca snabdevanja.

Ciljevi: Panel ima za cilj da definiše odgovore na aktuelne i očekivane trendove u lancima snabdevanja, pre svega da odgovori na sledeća pitanja:

  • Globalni Supply Chain pre, tokom i posle pandemije COVIDA-19;
  • Trenutni poremećaji usled krize u Ukrajini;
  • Šta posle krize i pandemije?
  • Koliki je uticaj Supply Chain troškova na globalnu inflaciju?
  • Da li će cene transporta ići ka stabilizaciji, smanjenju ili nas očekuje dodatni rast?
  • Ljudski resursi kao najbitniji deo lanaca snabdevanja;
  • Informacione tehnologije kao bitan deo lanaca snabdevanja.

Format: Okrugli sto

Panelisti:

Svetlana Dabić-Miletić

Vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Beograd

 

Robert Grabljevec

Executive Direktor, Jakob’s center d.o.o, Generalni prodajni agent, DHL Aviation za jugoistočnu Evropu

 

Darko Samardžija

Group Supply Chain direktor, A.D. Imlek, Beograd

 

Goran Popović

COO, Bambi, Beograd

 

Nemanja Ivković

Direktor logistike, Ahold Delhaize, Beograd

 

Vladimir Lekić

Generalni direktor Dragon Maritime SEE, As agent of COSCO SHIPPING Lines co.

 

Miloš Parežanin

M.Sc., Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka, Beograd

 

 

For the English version, please check the following document.

April 30, 2022
Deadline for abstract submission
May 20, 2022
Notification of abstract acceptance

June 9, 2022
Deadline for Doctoral Colloquium application
June 5, 2022 Deadline for early-bird registration
June 11, 2022 Deadline for late registration
June 11-14, 2022 Symposium at the Faculty of Organizational Sciences
June 30, 2022 Deadline for paper submission
(Springer LNNS Book Series / National Monograph)
July 30, 2022 Notification of paper acceptance

9 SDGs:

The United Nations Sustainable Development Goals web site: https://www.un.org/sustainabledevelopment/

“The content of this publication/website has not been approved by the United Nations and does not reflect the views of the United Nations or its officials or Member States”.